.

Heemkunde, naar het woord heem, is de kennis van en het onderzoek naar de eigen leefomgeving. Het gaat onder meer om de geschiedenis, de geografie en het dialect van een woonplaats of omgeving.

De Stichting Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek is officieel op 17 december 1975 opgericht. In het najaar van 1979 werd de eerste uitgave gepresenteerd: Het Markerecht van Albergen.

 archief 2

Het doel van onze stichting is door studie en onderzoek het verleden te analyseren en de resultaten daarvan te publiceren. Daardoor kan er waardering en begrip ontstaan voor de wijze waarop de vroegere cultuur en natuur in de Marke Albergen tot stand is gekomen en geworden is tot wat ze thans in velerlei vormen hebben te bieden.

 

Albergen al in 1571 op de wereldkaart

Uit het Theatrum Orbis Terrarum (de eerste moderne atlas) van Ortelius van 1571 (Koninklijke Bibliotheek)

Het Theatrum Orbis Terrarum wordt beschouwd als de eerste moderne wereldatlas, dat wil zeggen een boek dat in een zekere oplage bij een uitgever verscheen en kaarten bevatte van gelijk formaat, die speciaal voor die uitgave waren gemaakt. Later zijn daar ook nog de landbeschrijvingen aan toegevoegd.

  kaart Albergen1

Ortelius was de eerste die vanuit dit concept een atlas samenstelde en legde hiermee de basis voor de manier waarop in de hele zeventiende eeuw, en zelfs nog later, atlassen gemaakt werden.

In eerste instantie lijkt het alsof Almelo, Enter en Rijssen zuidoostelijk van Albergen liggen, terwijl Tubbergen ten westen en Weerselo en Ootmarsum noordelijk van Albergen lijken te liggen.
Maar........... als mensen zich vroeger wilden oriƫnteren - let op de herkomst van dit woord - dan gaf de bovenkant van een kaart veelal de oostelijke richting (de oriƫnt) weer. De historische kaart uit 1571 vormt hierop geen uitzondering: op Ortelius' kaart liggen Almelo, Enter en Rijssen dan ook niet zuidoostelijk maar wel rechts onder Albergen.

Aanv. info: Gerrit Klaassen (bestuurslid Stg. Heemkunde Albergen t.t.v. de oprichting).

 

Het logo

. Logo Heemkunde1

 Op onze site staat linksboven op de site het logo van onze stichting. De vorm van ons logo is ontleend aan de voormalige Marke Albergen dat nu wordt gevormd door de dorpen Albergen en Harbrinkhoek van de gemeente Tubbergen.

Boven in het logo staat de karakteristieke Twentse waterput.

Meer centraal in het midden van ons beeldmerk staat een fragment van het erve Noordhof, een boerderij in onze marke.

Verder naar beneden is een heidestruikje getekend. De marke Albergen bestond toendertijd voor 70% uit heide.

En tenslotte als laatste onderdeel van ons beeldmerk een onderdeel van de voormalige waterstaatskerk (het 'witte kerkje') uit het dorp Albergen: een houten raam afkomstig uit dit 'witte kerkje'.

 

Albergen in Wikipedia

 logo1

Albergen (Nedersaksisch: Albearge, Albeargn, Twents: Albearg) is een Nederlands dorp in de Overijsselse gemeente Tubbergen. Albergen telt 3542 inwoners (per 1 januari 2007). Het dorp is zeven kilometer ten oosten van Almelo gelegen aan de N349.

Albergen ligt te midden van de Twentse natuur. Karakteristieke houtwallen en glooiende esgronden bepalen het beeld aan met name de noordkant van het dorp, terwijl het kanaal Almelo-Nordhorn aan de zuidkant het dorp begrenst.

Het dorp staat al sinds de 15e eeuw in de geschiedenisboeken vermeld, dankzij het SintAntoniusklooster. Dit klooster heeft op de plek gestaan van de huidige St. Pancratiuskerk. Johannes van Lochem, prior van dit klooster, schreef er tussen 1520 en 1525 zijn kroniek, welke in 1995 in een Nederlandse vertaling werd uitgebracht. Deze belangrijke periode in de geschiedenis van Albergen is terug te vinden in de huidige straatnamen.