Wordt ook donateur van de Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek. Als donateur krijgt u voor maar € 7,50 per jaar (of € 10,- per jaar i.g.v. toezending per post) twee keer per jaar ons infoblad de Oale Maarke, toegang tot ons uitgebreide archief in de Heemkamer, een donateursavond, hulp bij stamboomonderzoek, een fietstocht met een kop koffie door ons mooie Twente en natuurlijk kunt u dan ook onze overige activiteiten (bijv. tentoonstellingen) bezoeken. Het belangrijkste is dat u met het donateurschap de Heemkunde ondersteunt die de geschiedenis van de dorpen Albergen en Harbrinkhoek bestudeert en vastlegt.

Heeft u thuis nog waardevol materiaal in de vorm van bijv. oude foto’s, krantenartikelen, dagboeken, oude bidprentjes of overig informatief materiaal dan kunt u hiervan door de Heemkunde een afdruk laten maken voor het archief. Voor vragen of ideeën kunt u altijd bij één van onze leden terecht. Een overzicht van namen vindt u onder het menu Bestuur.

U kunt de Heemkunde ook helpen door uw buurman, buurvrouw of familielid donateur te maken van de Heemkunde. Stuur de informatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar Heemkunde Albergen/Harbrinkhoek,  Hobergenstraat 26, 7665 AJ  Albergen.

 

 

logo1


Albergen (Nedersaksisch: Albearge, Albeargn, Twents: Albearg) is een Nederlands dorp in de Overijsselse gemeente Tubbergen.

Albergen telt 3542 inwoners (per 1 januari 2007). Het dorp is zeven kilometer ten oosten van Almelo gelegen aan de N349. Albergen ligt te midden van de Twentse natuur. Karakteristieke houtwallen en glooiende esgronden bepalen het beeld aan met name de noordkant van het dorp, terwijl het kanaal Almelo-Nordhorn aan de zuidkant het dorp begrenst.

Het dorp staat al sinds de 15e eeuw in de geschiedenisboeken vermeld, dankzij het Sint Antoniusklooster. Dit klooster heeft op de plek gestaan van de huidige St. Pancratiuskerk. Johannes van Lochem, prior van dit klooster, schreef er tussen 1520 en 1525 zijn kroniek, welke in 1995 in een Nederlandse vertaling werd uitgebracht. Deze belangrijke periode in de geschiedenis van Albergen is terug te vinden in de huidige straatnamen.

 

 

Logo Heemkunde1

Op onze site staat linksboven het logo van onze stichting. De vorm van ons logo is ontleend aan de voormalige Marke Albergen dat nu wordt gevormd door de dorpen Albergen en Harbrinkhoek van de gemeente Tubbergen.

Boven in het logo staat de karakteristieke Twentse waterput.

Meer centraal in het midden van ons beeldmerk staat een fragment van het erve Noordhof, een boerderij in onze marke.

Verder naar beneden is een heidestruikje getekend. De marke Albergen bestond toendertijd voor 70% uit heide.

En tenslotte als laatste onderdeel van ons beeldmerk een onderdeel van de voormalige waterstaatskerk (het 'witte kerkje') uit het dorp Albergen: een houten raam afkomstig uit dit 'witte kerkje'.

 

 

kaart Albergen1

Uit het Theatrum Orbis Terrarum (de eerste moderne atlas) van Ortelius van 1571 (Koninklijke Bibliotheek)

Het Theatrum Orbis Terrarum wordt beschouwd als de eerste moderne wereldatlas, dat wil zeggen een boek dat in een zekere oplage bij een uitgever verscheen en kaarten bevatte van gelijk formaat, die speciaal voor die uitgave waren gemaakt. Later zijn daar ook nog de landbeschrijvingen aan toegevoegd.

Ortelius was de eerste die vanuit dit concept een atlas samenstelde en legde hiermee de basis voor de manier waarop in de hele zeventiende eeuw, en zelfs nog later, atlassen gemaakt werden.

In eerste instantie lijkt het alsof Almelo, Enter en Rijssen zuidoostelijk van Albergen liggen, terwijl Tubbergen ten westen en Weerselo en Ootmarsum noordelijk van Albergen lijken te liggen.
Maar........... als mensen zich vroeger wilden oriënteren - let op de herkomst van dit woord - dan gaf de bovenkant van een kaart veelal de oostelijke richting (de oriënt) weer. De historische kaart uit 1571 vormt hierop geen uitzondering: op Ortelius' kaart liggen Almelo, Enter en Rijssen dan ook niet zuidoostelijk maar wel rechts onder Albergen.

Aanvullende info: Gerrit Klaassen (bestuurslid Stichting Heemkunde Albergen t.t.v. de oprichting).

 

 

Wij hebben een aantal doop-, overlijdens-, en trouw- registers online staan.
Hieronder vindt u een overzicht.

Albergen DOOP 1812 - 1850

Albergen DOOP 1850 - 1899

Albergen DOOP 1897 - 1921

Albergen DOOP 1920 - 1931

Albergen OVERLIJDEN 1869 - 1948

Albergen TROUW 1807 - 1899

Albergen TROUW 1899 - 1948

 

 

Op onze site zijn sommige bestanden als PDF-bestand opgeslagen. Deze bestanden kunt u bekijken met bijvoorbeeld Acrobat Reader of Sumatra Reader.

Als u dit programma niet op uw computer geïnstalleerd heeft staan, kunt u het programma gratis downloaden en installeren via onderstaande links.

Sumatra Reader

of

Adobe Reader


Let op bij Acrobat Reader: vink de opties die u te zien krijgt NIET AAN!

 

 

Jaarlijks organiseert onze stichting fietsroutes die langs historische plekken leiden. Achter de route is het startpunt van de route aangegven.

 

 

 

Versterking van ons team
Voelt u iets voor de historie van Albergen en/of Harbrinkhoek en wilt u met ons meedenken? Wij zoeken namelijk versterking van ons team. Heeft u belangstelling, neem dan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. op met een van onze bestuursleden.

Uw e-mailadres
Indien u over een e-mailadres beschikt, wilt u dat dan aan ons doorgeven door ons een bericht te sturen? U ontvangt dan alle nieuwtjes en de uitnodigingen voor de jaarlijkse fietstocht en donateursavond van ons per mail.

Geen reactie op uw bericht gehad?
Wanneer u een bericht heeft gestuurd aan ons secretariaat, kan het zijn dat u geen reactie van ons heeft gekregen omdat die niet is aangekomen. Dan verzoeken wij u om dit te melden bij een van de bestuursleden.

Word donateur
U kunt donateur worden voor slechts € 7,50 per jaar (€ 10,- per jaar wanneer u het infoblad wordt toegezonden). Hiervoor ontvangt u 2x per jaar ons blad De Oale Maarke, kunt u onze donateursavond bezoeken, meedoen aan onze jaarlijkse fietstocht, zoeken in ons archief en onze overige activiteiten (bijv. tentoonstellingen) bezoeken.

Hulp gezocht
Wij zoeken mensen die ons willen helpen met het digitaliseren en catalogiseren van beeldmateriaal. Komt u onze club versterken? U kunt geheel vrijblijvend informatie verkrijgen bij een van de bestuursleden of door ons en bericht te sturen.

Oude dokumenten, foto's of filmmateriaal
Heeft u mooie, oude en relevante artikelen voor ons infoblad, oude foto's of filmmateriaal, dan kunt u deze in bruikleen geven bij een van de bestuursleden of ons een bericht te sturen. Wij maken een kopie en zorgen dat u het weer ongeschonden terugkrijgt.

Opnamen uit 1946
Wij hebben een filmopname uit 1953 ontdekt van de eerste steenlegging van de kerk in Albergen en een opname van de eerste motorraces in Tubbergen uit 1946. Deze kunt u op onze website bekijken. Wanneer u nog oud beeldmateriaal heeft betreffende Albergen of Harbrinkhoek, dan houden wij ons aanbevolen. Wij zouden dat namelijk graag willen kopiëren en/of digitaliseren en zo anderen er via onze website van mee laten genieten.

 

 

Vanaf het bestaan van onze stichting zijn er een flink aantal boeken uitgegeven. Hier volgt een opsomming.

 

1980 Vogels in en rond Albergen

1981 Van boom tot boerderij

1983 Van Sint Gallus tot Sint Jobke

1984 De bouw van de Twentse Boerderij

1984 Klederdrachten in Noord-Oost Twente

1985 Oorlogsdagboek drie maanden Noord Oostpolder

1986 Kanaal Almelo - Pruissische grens nabij Albergen

1988 De Twentse roggebouw

1987 De Kerk geschiedenis van Albergen en omstreken

1989 De bodem vertelt…

1990 Zij kwamen bij dag en bij nacht

1991 335 jaar Onderwijs in Albergen (1656-1991)

1995 De Kroniek van Johannes van Lochem 1920-1925

1997-1998 Kruideniers en bakkers uit vroegere tijden

1998-1999 Straten en wegen in Albergen en Harbrinkhoek

1998-1999 Albergen 1940 – 1945

2000 De huizen van Albergen... en hun bewoners

2001 Albergen/Harbrinkhoek vroeger en nu

2004 Samen op pad

 

 

Stichting Historisch Onderzoek Fleringen
Stichting Historisch Onderzoek Fleringen is sinds voorjaar 2016 op Facebook actief.

Heemkunde Tubbergen
De stichting is in 2000 opgericht door een aantal enthousiaste mensen die merkten dat er veel van de geschiedenis van het dorp verloren dreigde te gaan.

Heemkunde Ootmarsum
De Heemkunde Ootmarsum stelt zich ten doel de kennis en zorg omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving te vergroten en verder onderzoek te bevorderen.

Heemkunde Geesteren
De SHG (Stichting Heemkunde Geesteren) is opgericht op 18 augustus 1997 en bestaat uit een groep enthousiaste Geesternaren die tezamen het Geesterse erfgoed (bevolking, archeologie, godsdienst, onderwijs, enz.) in heden en verleden onderzoeken en deze historie voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk willen maken en voor het nageslacht willen behouden.

Heemkunde Almelo
Het Stadsmuseum Almelo wordt beheerd door de Stichting Museum voor Heemkunde Almelo. Deze stichting werd op 8 januari 1975 opgericht en kwam voort uit het Genootschap Stad en Ambt Almelo.

Heemkundevereniging Het Bussemakershuis
Het beheren, bevorderen, verzamelen en publiceren van de plaatselijke geschiedenis, oudheden, volkskunde en cultureel erfgoed. Het maken va
n studies en het opwekken van belangstelling voor historie, recht en volkskunde in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder van de gemeente Borne en zijn omgeving. Inspiratie is de sleutel tot behoud en ontwikkelen van het erfgoed van Borne dat een onderdeel is van cultuureducatie.

Heemkunde Denekamp
Het bevorderen van kennis en belangstelling voor de verschillende facetten van heemkunde: het heden en verleden en de toekomst van landschap, bodem, flora, fauna, bevolking, taal, folklore, klederdracht, bouwkunst en de cultuur in het algemeen. Daarnaast stelt de vereniging zich de instandhouding en de bescherming ten doel van de schoonheid en het karakter van de bovenstaande facetten.

Stichting Historische Kring Losser
De Historische Kring Losser zet zich sinds haar oprichting in 1969 in voor het behoud van het cultuur-historische erfgoed van de gemeente Losser (in zonderheid van de dorpen Losser, Overdinkel en Glane), het vastleggen van deze informatie in boeken en andere publicaties en het organiseren van lezingen en exposities.

Historische vereniging De Dree Marken
Deze historische vereniging omvat Berghuizen, Beuningen en De Lutte. De Historische Vereniging De Dree Marken is opgericht op 8 maart 1976. De vereniging beschikt over een eigen documentatie- en vergaderruimte in Dorpshoes Erve Boerrigter.

De Historische Kring Haaksbergen
De vereniging heeft ten doel: De beoefening van de historie en volkskunde. Het wekken van de belangstelling voor het opsporen, verzamelen en archiveren van historisch materiaal. Het geven van advies en informatie over alles, wat met de historie en volkskunde verband houdt. Het verrichten van historisch onderzoek en publiceren hierover, alsmede de bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van de gemeente Haaksbergen in het algemeen en in het bijzonder van monumenten: dit alles in de ruimste zin van het woord.

Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker
De SHSEL is de grootste historische organisatie in de gemeente Enschede. De stichting houdt zich bezig met de cultuurhistorie van de stad Enschede en met de historie van de omliggende dorpen Lonneker, Boekelo, Usselo en Glanerbrug, alle tot 1934 gelegen in de voormalige gemeente Lonneker.

Heemkunde Goor
De Stichting Historisch Goor is in 2002 ontstaan uit de fusie van de Stichting Oudheidkamer Goor, opgericht in 1955, en de Stichting Goors Historie, opgericht in 1979.

Klooster Sibculo
De Heemkundegroep Kloosterhaar-Sibculo houdt zich bezig met verzamelen van historisch materiaal van particulieren en verenigingen.

De Hofmarken
De Hofmarken is een samenwerkingsverband van de heemkundeverenigingen in Ambt-Delden, Delden, Diepenheim, Goor en Markelo, de tegenwoordige gemeente Hof van Twente.

Historische Vereniging De Dree Marken
De Historische Vereniging De Dree Marken is opgericht op 8 maart 1976. De vereniging beschikt over een eigen documentatie- en vergaderruimte in Dorpshoes Erve Boerrigter. De doelstelling van de vereniging is studie van de lokale historie binnen en buiten de vereniging te stimuleren en historisch belangrijke zaken voor het nageslacht te bewaren.

Heemkundevereniging Wilsum (D)
Deze vereniging onderhoudt de Schoneveldse molen en andere gebouwen rondom de molen. In de zomer zijn er regelmatig activiteiten zoals het malen van koren, bakken van brood, enz. zoals dat vroeger ook werd gedaan. In de winter wordt midwinterhoorn geblazen, samen met Nederlandse verenigingen.

 

 

Hier staan de laatste uitgaven van ons infoblad de oale Maarke. Om de nieuwste uitgaven te kunnen lezen, kunt u zich Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Klik op een foto om de inhoud te lezen.

28

 oale Maarke 2019 nummer 28 met o.a.

  • Steenbakkerijen langs het kanaal in Albergen
  • Rijden en blijven rijden
  • 100 jaar Mariaparochie