Logo heemkunde WeerseloOp zaterdag 14 maart a.s.zal voor de Genealogische Vereniging afdeling Nationaal-Twente door de heer G.J. Welberg uit Hengelo een lezing verzorgd worden over het markeboek van de vroegere marke Dulder (het gebied rondom Saasveld.)


In oktober j.l. is dit markeboek in gedrukte vorm uitgegeven door de Heemkundevereniging van Weerselo. Het origineel dat zich bevindt in het Historisch Centrum Overijssel is uitgeschreven (getranscribeerd) en tevens omgezet in een hedendaagse tekst. Daardoor is het leesbaar en begrijpelijk geworden. Bovendien staan er bijzonderheden in van de boerderijen die in 1475 worden genoemd.


Eerst zal een korte toelichting op de lokale bestuurseenheden van vóór 1795 gegeven worden. Daarna komt het begrip ‘marke’ ter sprake. Daarbij zal over ouderdom, functionarissen, woeste gronden, gewaardheid, holtink, sociale aspecten, de verdeling van de woeste gronden en nog bestaande en herplaatste markegrensmarkeringen gesproken worden.
Van het markeboek zelf zal wat gezegd worden over de totstandkoming, opzet, over de inhoud en bijzonderheden. Het markeboek vangt aan in 1647 als de troebelen van de 80-jarige oorlog ten einde lopen en loopt door tot 1845.


Voor hen die in de lokale geschiedenis geïnteresseerd zijn en zij die bezig zijn met een familieonderzoek kunnen hier weer wijzer van worden.
De heer G.J. Welberg heeft bij de realisatie van de uitgave van het markeboek Dulder een belangrijke rol vervuld.

De presentatie wordt gehouden in de Stefanshof, Grotestraat 207 in Borne. Aanvang 14.00 uur, einde max. 16.30 uur. De zaal is open vanag 13.00 uur.
De toegang is gratis.